Вартість реєстрації змін прізвища,імені, по-батькові, податкового номеру, місця проживання ФОП-1800 грн.

Послуга з реєстрації зміни прізвища, імені, по-батькові або ідентифікаційного номеру (в разі його відсутності – паспортних даних), місця проживання фізичної особи-підприємця (далі – ФОП) включає реєстрацію змін в органах державної адміністрації, податкової інспекції, Пенсійного фонду, довідки про включення в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій (довідка статистики), заміна печатки (якщо вона виготовлялась). Робота відбувається за умови повної передоплати.

Для початку роботи необхідні наступні документи:

 • Оригінал свідоцтва про державну реєстрацію ФОП;
 • Оригінал довідки про взяття на облік платником податку (форма 4-ОПП);
 • Оригінал довідки про включення до ЄДРПОУ (довідка Статистики в разі наявності);
 • Оригінал довідки про взяття на облік в Пенсійному фонді;
 • Оригінал Свідоцтва про сплату єдиного податку  (в разі наявності);
 • Печатка (в разі якщо вона виготовлялась);
 • Ксерокопія паспорта ФОП;
 • Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду фізичної особи.

 По закінченні робіт Ви отримаєте:

 • Виписку та старе свідоцтво про державну реєстрацію ФОП (старе свідоцтво з відміткою про скасування його дії);
 • Нову Довідку про включення до ЄДРПОУ (довідка Статистика);
 • Нову печатку на оснастці (в разі якщо вона виготовлялась);
 • Нове Свідоцтво про сплату єдиного податку (в разі наявності).

 Cтрок повної реєстраціїзмін ФОП–  від 5 до 6 робочих днів, з моменту підписання у нотаріуса.

·     Вартість реєстрації змін додаткової інформації ФОП-800 грн.

Послуга з реєстрації зміни додаткової інформації про фізичну особу-підприємця (далі –ФОП) включає реєстрацію змін в органах державної адміністрації. Робота розпочинається з моменту внесення 100% передоплати.

Для початку роботи необхідні наступні документи:

 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП /Виписки;
 • Ксерокопія паспорта фізичної особи
 • Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду фізичної особи.

·         Додаткову інформацію: телефон, факс, електронна пошта.

Строк повної реєстрації змін ФОП– від 2 робочих днів.

Вартість реєстрації зміни (без внесення до установчих документів) КВЕД – 700 грн.

Вартість реєстрації зміни (з внесенням до установчих документів) КВЕД – 1200 грн. 

Послуга з реєстрації зміни КВЕД юридичної особи включає реєстрацію зміну видів економічної діяльності юридичної особи в органах державної адміністрації, статистики тощо. Робота розпочинається з моменту внесення 100% передоплати.

Для початку роботи необхідні наступні документи:

 • Виписку/Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 • Статут юридичної особи;
 • Довідка про включення до ЄДРПОУ (довідка Статистики).

·         Інформація щодо видів діяльності, які необхідно виключити та/або включити.

По закінченні робіт Ви отримаєте:

    Нову Довідку про включення до ЄДРПОУ (довідка Статистика);

Строк повної реєстрації зміни видів діяльності – від 2 робочих днів.

Вартість реєстрації інших данних у статуті– 1100 грн.

Послуга з реєстрації зміни даних, що містяться у статуті юридичної особи включає реєстрацію змін до статуту підприємства в органах державної адміністрації. Робота розпочинається з моменту внесення 100% передоплати. (вартість  реєстрації змін включає у тому числі нотаріальні витрати).

Для підготовки проекту статуту нової редакції необхідно надати факсом або електронною поштою копії свідоцтва про державну реєстрацію, довідки статистики та статуту юридичної особи, в якій відбуваються зміни.

Для початку роботи необхідні наступні документи:

 • Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи/Виписка;
 • Оригінал Статут підприємства (всі примірники);
 • Копія довідки про включення до ЄДРПОУ (довідка Статистики).

Після підготовки проекту Статуту погоджуємо час зустрічі у нотаріуса з клієнтом для підписання статуту в новій редакції.

По закінченні робіт Ви отримаєте:

 • Один примірник Статуту підприємства в старій редакції;
 • Один примірник Статуту підприємства в новій редакції.

Строк повної реєстрації змін – від  2 робочих днів.

 Вартість зміни юридичної адреси (місцязнаходження в межах району) ТОВ– 1700 грн.

Послуга з реєстрації зміни юридичної адреси юридичної особи включає реєстрацію зміни місцезнаходження (адреси) юридичної особи в органах державної адміністрації, податкової інспекції, органах статистики, Пенсійного фонду тощо.

Для початку роботи необхідні наступні документи:

 • Свідоцтво про державну реєстрацію/Виписку юридичної особи;
 • Статут юридичної особи;
 • Довідка про взяття на облік платником податків (форма 4-ОПП);
 • Довідка про включення до ЄДРПОУ (довідка Статистики);
 • Повідомлення про взяття на облік в органах Пенсійного фонду;
 • Свідоцтво про сплату єдиного податку/податку на додану вартість нове (в разі наявності).

Після підготовки проекту Статуту погоджуємо час зустрічі у нотаріуса з клієнтом для підписання Статуту в новій редакції.

По закінченні робіт Ви отримаєте:

 • Виписку про державну реєстрацію юридичної особи нового зразка;
 • Статут юридичної особи в новій редакції;
 • Нову Довідку про включення до ЄДРПОУ (довідка Статистика);
 • Нове Свідоцтво про сплату єдиного податку/податку на додану вартість нове (в разі наявності).

 Строк повної реєстрації змін юридичної адреси – від 10 робочих днів (без переведення в інший район).

 Вартість зміни назви ТОВ– 1700 грн.

Послуга з реєстрації зміни найменування юридичної особи включає реєстрацію зміни найменування підприємства в органах державної адміністрації, податкової інспекції, органах статистики, Пенсійного фонду, зміна печатки.

Для початку роботи необхідні наступні документи:

 • Свідоцтво про державну реєстрацію/Виписку юридичної особи;
 • Статут підприємства;
 • Довідку про взяття на облік платником податків (форма 4-ОПП);
 • Довідку про включення до ЄДРПОУ (довідка Статистики);
 • Повідомлення про взяття на облік в органах Пенсійного фонду;
 • Свідоцтво про сплату єдиного податку/податку на додану вартість нове (в разі наявності);
 • печатку.

Після підготовки проекту Статуту, та всіх необхідних документів погоджуємо час зустрічі у нотаріуса з клієнтом для підписання статуту в новій редакції.

По закінченні робіт Ви отримаєте:

 • Виписку про державну реєстрацію юридичної особи нового зразка;
 • Статут юридичної особи в новій редакції;
 • Нову Довідку про включення до ЄДРПОУ (довідка Статистика);
 • Нове Свідоцтво про сплату єдиного податку/податку на додану вартість нове (в разі наявності);
 • Нову печатку на оснастці.

Строк повної реєстрації змін назви – від  10 робочих днів.

Вартість зміни складу засновників юридичної особи -1200 грн.

Послуга з реєстрації зміни (далі – реєстрація змін) включає реєстрацію зміни складу засновників підприємства в органах державної адміністрації, (вартість реєстрації змін не включає нотаріальні витрати). Робота відбувається за умови повної передоплати.

Для початку роботи необхідні наступні документи:

 • Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи/Виписка;
 • Статут юридичної особи;
 • Довідка про включення до ЄДРПОУ (довідка статистики);
 • Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які приймають частку в статутному капіталі юридичної особи або копії установчих документів юридичної особи, яка приймає частку в статутному капіталі юридичної особи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію/виписку, довідку статистики);
 • Інформація щодо розміру часток, що передаються.

 По закінченніробіт Ви отримаєте:

 • Один примірник Статуту підприємства старої редакції;
 • Один примірник Статуту підприємства нової редакції.

Строк повної реєстрації змін складу засновників – від 3 робочих днів.

Вартість зміни керівника юридичної особи -1100 грн.

Послуга з реєстрації зміни керівника юридичної особи включає реєстрацію зміну керівника підприємства в органах державної адміністрації, податкової інспекції, органах статистики тощо. Робота відбувається за умови повної передоплати.

Для початку роботи необхідні наступні документи:

 • Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або Виписка;
 • Статут юридичної особи;
 • Довідка про включення до ЄДРПОУ (довідка Статистика);
 • Довідка про взяття на облік платником податків (4-ОПП);
 • Копія паспорту та ідентифікаційного номеру нового керівника.

 По закінченні робіт Ви отримаєте:

 • Нову довідку про включення до ЄДРПОУ (довідка Статистики);
 • Виписку нового зразка.

Строк повної реєстрації зміни керівника– від 6 робочих днів.

Збільшення статутного капіталу -1100 грн.

Послуга з реєстрації збільшення статутного капіталу включає реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, що пов’язана зі збільшенням статутного капіталу в органах державної адміністрації. Робота відбувається за умови повної передоплати.

Для початку роботи необхідні наступні документи:

 • Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або Виписка;
 • Статут юридичної особи;
 • Довідка про включення до ЄДРПОУ (довідка Статистика);

 По закінченні робіт Ви отримаєте:

 • Один примірник Статуту підприємства нової редакції;
 •  Один примірник Статуту підприємства старої редакції;

Строк повної реєстрації зміни статутного капіталу– від 2 робочих днів.