Вартість реєстрації громадських організацій –за домовленістю.

Вартість  реєстрації громадських організацій- включає всі платежі у тому числі нотаріальні, та гаратовано прийняття рішення про реєстрацію без відмови за короткий термін в Державній реєстраційній службі України, Головному управлінні юстиції у м. Києві та районних управліннях юстиції.

Громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Громадська організація- це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. Громадська спілка- це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років. Кількість засновників громадського об’єднання не може бути меншою, ніж дві особи.

Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення. Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа. Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.

 Для початку роботи необхідні наступні документи:

·         Ксерокопії паспортів та ідентифікаційних номерів всіх засновників та керівника організації, а також головного бухгалтера, в разі його наявності, членів центральних органів та керівного складу об’єднання громадян, із зазначенням інформації про( рік народження, місце роботи і посади, номера телефонів, місце проживання), а також інформація про напрямки діяльності організації , назва, статус, цілі та завдання, документ, що підтверджує місцезнаходження організації.

·         По закінченні робіт Ви отримаєте:

  • Один  примірник Статуту та свідоцтва про реєстрацію (легалізацію) зареєстрований     Державною  реєстраційною службою України;
  • Виписку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ);
  • Довідку про включення до ЄДРПОУ (Статистика);
  • Рішення про внесення до неприбуткових організацій України;
  • Печатку.    

Строк реєстрації громадських організацій – від  5 до 14  робочих днів, з моменту підписання у нотаріуса.