Вартість реєстрації ТОВ, ПП – 1900 грн.

Вартість  реєстрації включає всі платежі у тому числі нотаріальні (за умови, що засновником є один громадянин України). В  разі, якщо засновником підприємства є іноземна фізична або юридична особа, то всі нотаріальні витрати, витрати пов’язані з легалізацією, перекладом її документів сплачуються окремо. Робота розпочинається з моменту внесення передоплати у розмірі 70% від вартості послуг.

Для початку роботи необхідні наступні документи:

 • Ксерокопії паспортів та ідентифікаційних номерів всіх учасників та директора товариства, а також головного бухгалтера товариства, в разі його наявності, (якщо засновник товариства є фізичною особою-підприємцем, то додатково необхідно надати ксерокопію його свідоцтва про державну реєстрацію).
 •  Якщо засновником підприємства є юридична особа, замість ксерокопії паспорту та коду необхідно надати ксерокопію довідки про включення до ЄДРПОУ (статистика) та дані про склад засновників.
 • Інформацію щодо назви та юридичної адреси юридичної особи (із зазначенням поштового індексу), розміру статутного капіталу та порядку його формування (в разі формування статутного капіталу майном – перелік майна, яке вноситься до статутного капіталу товариства), частки засновників у статутному капіталі юридичної особи, основних видів діяльності юридичної особи, номерів телефонів, факсу юридичної особи, адреси електронної пошти.

Після отримання необхідної інформації  спеціалісти готують проекти статуту та інших документів майбутнього підприємства (1-2 робочі дені), погоджують з клієнтом час зустрічі у нотаріуса для підписання статуту та нотаріальних довіреностей.

По закінченні робіт Ви отримаєте:

 • Виписку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ);
 • Один зареєстрований примірник Статуту підприємства;
 • Довідку про включення до ЄДРПОУ (Статистика);
 • Печатку підприємства.

Строк реєстрації ТОВ – від 5 до 8 робочих днів, з моменту підписання у нотаріуса.

 Вартість реєстрації ФОП – 1300 грн.

Послуга з реєстрації фізичної особи-підприємця (далі – ФОП) включає реєстрацію підприємця в органах державної адміністрації, податкової служби, пенсійного фонду, статистики. Робота розпочинається з моменту внесення передоплати у розмірі 70% від вартості послуги. Вартість Послуги включає всі платежі у тому числі нотаріальні.

 Для початку роботи необхідні наступні документи:

 • Ксерокопія паспорта фізичної особи;
 • Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду фізичної особи.

По закінченні робіт Ви отримаєте:

 • Виписку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України  нового зразка(далі – ЄДРПОУ);
 • Довідку про включення до ЄДРПОУ (Статистика);
 • Печатку.

Строк реєстрації ФОП–  від 3 до 6 робочих днів, з моменту підписання у нотаріуса.