За останні роки в Україні відбулися зміни, що стосуються реєстрації громадських організацій. Тому, це питання потребує особливого та кваліфікованого підходу юристів при створенні громадської організації. Ми вам допоможемо у всіх питаннях  пов’язаних з реєстрацією громадської організації.

А, тепер коротко про те, які бувають громадські об’єднання:громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка; громадська організація- це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи (засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років); громадська спілка- це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи. Таким чином, поговоримо про найменування громадського об’єднання, яке  складається з двох частин – загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма (“громадська організація”, “громадська спілка”), а власна назва  має містити інформацію про статус громадського об’єднання (“дитяче”, “молодіжне”, “всеукраїнське”), а також може містити інформацію про його вид (“екологічне”, “правозахисне” тощо). Утворення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом. Статут громадського об’єднання затверджується цим протоколом, та має містити відомості про: найменування за наявності – скорочене найменування; мету (цілі) та напрями його діяльності; порядок набуття і припинення членства, права та обов’язки його членів; повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління;джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна; порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів; порядок внесення змін до статуту, та інші. Реєстрація громадської організації здійснюється безоплатно за місцезнаходженням громадського об’єднання. Громадська організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Реєстрація громадської організації вимагає юридичної точності та професіоналізму – це головні складові при написанні Статуту, протоколу, заяв, отримання статусу неприбуткової організації і підготовці всіх необхідних документів для подачі в реєстраційну службу, та проходження самої процедури державної реєстрації на всіх етапах від початку до кінця. Фахівці нашої  Юридичної компанії “Столичне юридичне бюро” плідно співпрацюють з районними управліннями юстиції та Державною реєстраційною службою України, тому ми гарантуємо вам провести реєстрацію громадської організації в стислі строки і без відмови, або внести відповідні зміни в установчі документи, що пов’язані зі зміною місцезнаходження, відомостями про засновників, зміною керівника та інші. Також ми допоможемо вам зареєструвати Символіку об’єднання громадян. Замовивши реєстрацію громадської організації саме в нашій компанії, ви зможете заощадити не тільки час, але і гроші. Тому, це питання потребує особливого та кваліфікованого підходу юристів, які вам допоможуть у всіх питаннях  пов’язаних з реєстрацією громадської організації.