ДОГОВІР

дарування цінних паперів 

м. Київ

«__»__________ 20_____ року

 Громадянин України ________________________, далі “Сторона 1″, з однієї сторони, та

Громадянин України _____________________, далі “Сторона 2″ з другої сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторона 1 передає у власність Стороні 2 пакет цінних паперів, які мають наступні характеристики, (надалі – цінні папери):

1.1.1. Вид цінних паперів – акції прості іменні.

1.1.2. Емітент: Закрите акціонерне товариство “___________.”

1.1.3. Код:  ____________.

1.1.4. Номінальна вартість акції (грн.): _______ (____________________) гривень.

1.1.5. Кількість акцій (штук): _____ (______).

1.1.6. Форма акцій: документарна.

2. ГАРАНТІЇ СТОРОНИ 1

         2.1. Сторона 1 гарантує, що на дату підписання цього Договору і на весь строк до передачі прав власності на цінні папери Стороні 2, цінні папери, вказані в цьому Договорі, знаходяться в її абсолютній власності (з правом володіння, користування та розпорядження), не обтяжені заставою та ніякими іншими правами третіх осіб, а також не знаходяться під арештом.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

         3.1. Сторона 1 зобов’язана:

         3.1.1. передати Стороні 1 пакет документів, необхідних для реєстрації переходу прав власності на цінні папери;

         3.1.2. зберігати в таємниці умови цього Договору, окрім випадків, що передбачені чинним законодавством України;

         3.2. Сторона 2 зобов’язана:

         3.2.1. прийняти від Сторони 2 пакет документів, необхідних для реєстрації переходу прав власності на цінні папери;

         3.2.2. зберігати в таємниці умови даного Договору, окрім випадків, що передбачені чинним законодавством України.

4. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”