ДОГОВІР ДАРУВАННЯ ГРОШЕЙ

 «____»_________ 20_____р.

1. Я, _________________ дарую у власність своєму сину ______________ гроші у сумі _________ (_________) дол. США.

2. Усі подаровані гроші _________________ одержав готівкою «___» ______20___ р., та у присутності ______________ вніс у фонд фінансування будівництва квартири, що підтверджується свідоцтвом до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва № _________р.

3. Цей Договір дарування складений власноруч ________________ та підписаний сторонами у двох примірниках по одному для ______________ та __________________.

4.____________(паспорт серії ________ №__________________________________, виданий __________).

5. ________________________(паспорт серії ________ №_____________, виданий ________________________________________.

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”