ДОГОВІР

відступлення (дарування) частки ТОВ

м. Київ

„____”_____________ 20____ року

Сторона 1: _______________, який проживає за адресою: __________________, що є учасником ТОВ “______”, з однієї сторони,   і

Сторона 2: _____________, який проживає за адресою: ___________________, з іншої сторони,

на підставі рішення Зборів Учасників ТОВ «________» про дачу згоди на передачу частки Сторони 1 (Протокол №____ від „____”__________ 20___ року)

уклали Даний Договір про наступне:

 1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторона 1 передає у власність Сторони 2  свою частку у статутному фонді ТОВ «_______» (далі за текстом – ТОВ), а Сторона 1 приймає цю частку.

1.2. Відомості про ТОВ:

1.2.1. Фірмове найменування: «_______».

1.2.2. Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю.

1.2.3. Код ______________.

1.2.4. Статутний фонд: ____________ гривень.

1.2.5. Місцезнаходження: _______________________.

1.3. Відомості про частку Сторони 1:

1.3.1. Розмір внеску: __________ гривень.

1.3.2. Розмір  частки у статутному фонді ТОВ на  момент  укладення  Даного  Договору складає: ________ відсотків.

1.3.3. Розмір частки у статутному фонді ТОВ що передається за Даним Договором: ____ відсотків.

1.4. Сторона 2 повідомлена про характер діяльності та про фінансовий стан справ ТОВ на момент укладення Даного Договору.

 2. НАСЛІДКИ ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ ДЛЯ СТОРОНИ 1

2.1. Сторона 1 втрачає права та обов’язки по відношенню до ТОВ, які були обумовлені його статусом як учасника ТОВ.

2.2. Сторона 1 втрачає усі права та обов’язки по  відношенню  до  інших учасників ТОВ, які були обумовлені його статусом як учасника ТОВ.

 3. НАСЛІДКИ ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ ДЛЯ СТОРОНИ 2

3.1. Сторона 2 стає по відношенню до ТОВ його новим учасником.

3.2. До Сторони 2 переходять усі права та обов’язки, що належать Стороні 1 на момент відступлення частки.

 ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”