Договір оренди

 водних об’єктів з прилеглими територіями

«___»______ року

            ________________________________ (надалі «Орендодавець»)  в особі Голови ________________________, діючого на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування”, з однієї сторони, і  ТОВ «________________________» (надалі «Орендар») в особі засновника ________________________, з другої сторони, уклали цей договір про таке:

                                               1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1              Орендодавець передає, а Орендар отримує в орендне користування три ставки з прилеглою територією загальною площею   12   га, які розташовані на ____________ (див. схему в дод..№1).

                                               2. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ  СТОРІН

            2.1 Орендар не має права проводити на орендованій території діяльність, яка б могла призводити до погіршення навколишнього середовища.

      2.2 Орендодавець забезпечує безперешкодне попадання орендаря та його представників на орендовану територію.

            2.3 Орендодавець та жителі _______ мають право користування орендованою територією на умовах, які будуть визначені орендарем.

           2.4 Обидві сторони мають право в будь-коли розірвати цей договір, попередивши про це протилежну сторону за 30 днів.

        2.5 Орендар зобов’язаний зберігати орендовану територію в належному стані, оберігаючи водні та земельні ресурси.

            2.6 Орендар має право проводити на орендованій території таку діяльність:

-          зариблення ставків з метою вирощування риби;

-        організація зон відпочинку для трудящих, в тому числі будівництво для цього відповідних будівель та інших пристосувань;

-          збільшення рослинних та лісових насаджень;

-          використання ілових відкладень (сапропель) для  на свій розсуд;

-          використання ставків для поливу та як кормової бази;

-   інша діяльність, яка не заборонена  законодавством стосовно охорони навколишнього середовища.

                                               3. РОЗРАХУНКИ МІЖ СТОРОНАМИ

            3.1 Орендар сплачує орендодавцю один раз на місяць орендну плату в розмірі, який визначається діючим законодавством та домовленістю між сторонами (див. дод.№2).

            3.2 Розрахунок виконується шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Орендодавця або іншим способом, погодженим обома сторонами і підтвердженим письмово.

       3.3 Днем проведення розрахунку вважається день надходження коштів на розрахунковий рахунок  Орендодавця за виписками банку.

                                   4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

           ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”