Договір купівлі-продажу врожаю фруктів

 с.Личанка                                                   “___”_______2014р.

Колектив власників земельних ділянок зайнятих  багаторічними насадженнями (далі Продавець), в особі повноважного представника _________, з однієї сторони, та

Ппідприємство   “_________” (далі Покупець) в особі директора ________, з іншої сторони, (далі Сторони), домовились про наступне:

 1.         ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1.1.Продавець, за згодою власників земельних ділянок, які уклали договір про спільне використання належних їм багаторічних насаджень, продає, а Покупець купує урожай яблук 20__ року, який вирощений на земельних ділянках співвласників.

1.2.Продавець підтверджує, що проданий урожай не знаходиться під арештом, не перебуває в заставі, не є предметом судового спору, не обмежений будь-якими іншими обставинами щодо можливості продажу.

 2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ УРОЖАЮ

2.1.Урожай яблук передається Продавцем та приймається Покупцем в міру їх дозрівання до товарної стиглості.

2.2. Збирання врожаю яблук здійснюється силами Покупця в його тару в присутності представників Продавця. Обсяги та якість зібраних Покупцем яблук засвідчуються актом в день збирання кожної партії.

 2.3. Урожай яблук збирається Покупцем та вивозиться його транспортом.

 3.      ВАРТІСТЬ ПРОДАНОГО ВРОЖАЮ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

 3.1. Вартість проданого врожаю яблук залежить від сорту та якості  але не може бути меншою ніж ____  (________________) грн за 1 кг. Ціни на врожай у відповідності з якістю зібраного врожаю визначаються додатковою угодою між Сторонами, яка є невід’ємною часткою цього договору.

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”