ДОГОВІР

про передачу  теплової енергії в гарячій воді

м. Київ                                                                       «____»____________ 2014 року

Управління освіти ______________ в особі начальника управління _____________, (особистий рахунок в “Київенерго” №___________________, шифр відомчий _____________ ), надалі – Споживач, з однієї сторони та

ТОВ “__________________ в особі Генерального директора ____________________, що діє на підставі Статуту, надалі Субспоживач, з іншої сторони –

уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Споживач зобов’язується передавати Субспоживачеві теплову енергію в гарячій воді своїми тепломережами, а Субспоживач зобов’язуеться оплачувати одержану теплову єнергію за встановленими тарифами (цінами) в терміни, що передбачені цим Договором.

2. Умови і порядок передачі теплової єнергії

2.1. Передача теплової енергії у вигляді гарячої води проводиться у зв`язку з приєднанням Субспоживача до теплового обладнання Споживача.

2.2. Теплова енергія передається Субспоживачу у вигляді гарячої води на потреби:

-          опалення в період опалювального сезону.

 3. Зобов’язання сторін

3.1. Споживач зобов’язується:

3.1.1. передати Субспоживачеві теплову енергію у вигляді гарячої води своїми тепломережами в кількості та обсягах, визначених згідно договірних навантажень та розрахунків в Додатку №1 до цього Договору.

3.1.2. протягом 5 днів з моменту отримання Розпорядження держадміністрації м. Києва про зміну тарифів на теплову енергію повідомлювати про це Споживача.

3.1.3. протягом 5 днів з моменту зміни власних юридичних реквізитів письмово сповіщати Споживача про зміни (найменування організації, розрахункового рахунку тощо) та при необхідності переукладати Договір на передачу теплової енергії в гарячій воді;

3.1.4. дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та Договору;

3.1.5. забезпечувати належний стан обслуговування та безпечну експлуатацію своїх теплоспоживальних установок;

3.1.6. забезпечувати безперебійну передачу  теплової енергії власними системи постачання, а також системами постачання Субспоживачів, приєднаних до теплового обладнання Споживача.

3.2. Субспоживач зобов`язується:

3.2.1. додержуватися кількості споживання теплової енергії в обсягах, визначених згідно договірних навантажень та розрахунків, що додаються до цього Договору;

3.2.2. виконувати умови та порядок оплати отриманої теплової енергії відповідно до розрахунків, в обсягах і терміни, що передбачені цим Договором;

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”