ДОГОВІР
постачання товару

м. ____________                                                         “____” ___________ 2014 р.        

ПОСТАЧАЛЬНИК: ________________________,в особі __________, що діє на підставі ______________,з одного боку, і

ПОКУПЕЦЬ: ________________________,в особі _______________, що діє на підставі ______________, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати у влас­ність Покупцю продукцію згідно специфікації (надалі – Продукція), а Покупець зобов’язується прийняти Продукцію та своєчасно здійснити її оплату на умовах Даного Договору.

1.2. Асортимент продукції, кількість, якість та місце конкретної поставки Продукції визначається в Специфікації, що є невід’ємною частиною даного Договору.

 2. ВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість Продукції становить ________ грн. (в т. ч. ПДВ).

2.2. Покупець здійснює оплату вартості Продукції в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Продавця протягом 5-ти банківських днів з моменту підписання даного Договору.

 3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 3.1. Постачальник зобов’язується:

3.1.1. поставити продукцію по цьому Договору в кількості та в строки, узгоджені з Покупцем.

3.1.2. надавати Покупцю разом з відвантажувальними документами документ, що посвідчує якість Продукції.

     3.2. Покупець зобов’язується:

  3.2.1. своєчасно здійнити оплату вартості Продукції згідно цього Договору;

3.2.2.      здійснити приймання продукції по кількості та якості по факту поставки.

 4. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

4.1. Передача (приймання-здача) товару здійснюється в пункті поставки.

4.2. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством.

4.3. Виявлений при прийманні неякісний товар підлягає поверненню Постачальнику за його рахунок.

4.4. Претензії по якості продукції можуть бути заявлені протягом 5 днів з моменту отримання Продукції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

   ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”