ДОГОВІР

купівлі-продажу цінних паперів

 м. Київ                                                                                        “_____” _________ 2014

Громадянин України ______________________, паспорт серія ________, виданий __________ р. Богунським РВ УМВС України, далі “Продавець”, з однієї сторони,

та

Громадянин України ______________________, паспорт серія _________, виданий _________________ РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області,  далі “Покупець”, з другої сторони, уклали даний Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність, а Покупець прийняти та оплатити належні Продавцю цінні папери (ЦП), які є предметом даного Договору.

1.2. Вид цінних паперів—акції прості іменні.

Емітент :       Закрите акціонерне товариство “_______”     Код за ЄДРПОУ: ___.

Номінальна вартість акції (грн.): 360,00 ( Триста шістдесят гривень 00 копійок ).

Кількість акцій (штук): ____ (________).

Сума договору (грн.): __________ (_________).

 2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Продавець гарантує, що він є одноосібним власником ЦП, що ЦП нікому не продані, не подаровані, не передані в заставу, в суперечці та під забороною (арештом) не знаходяться, судового спору по них немає.

2.2. Протягом 5 робочих днів з моменту здійснення Покупцем оплати суми договору в повному обсязі, Продавець зобов’язаний вчинити всі необхідні дії з перереєстрації прав власності у Реєстрі власників ЦП Емітента.

2.2. Продавець оплачує вартість:

— засвідчення справжності підпису продавця, власника ЦП, на передавальному розпорядженні;

— переєстрації прав власності у Реєстрі власників ЦП Емітента. Право власності на ЦП переходить з моменту переєстрації прав власності у Реєстрі власників ЦП емітента.

 3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Покупець в  рахунок сплати суми договору та в забезпечення її сплати в повному обсязі в момент

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”