ДОГОВІР

про реорганізацію підприємства та відчуження частини корпоративних прав ТОВ

 м. Київ                                                                                                  “____”________2014 р.

Юридична особа за законодавством України, ______________________, що у подальшому іменується “Сторона 1”, в особі ________________ __________., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Юридична особа за законодавством України, ______________________, що у подальшому іменується “Сторона 2”, в особі Директора __________ ____.____., який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які при спільному згадуванні іменуються Сторонами, а окремо Сторона, з метою:

-   досягнення найбільш ефективного використання майна та матеріальних ресурсів Сторони 1;

- реорганізації та перепрофілювання неефективно працюючого Колективного підприємства «________________», яке є самостійним госпрозрахунковим підрозділом Сторони 1 (надалі — Підприємство);

- виділення окремого майна та матеріальних ресурсів реорганізованого Підприємства та перенесення для більш ефективного використання такого майна та матеріальних ресурсів за межі міста Києва;

- вкладення Стороною 2 власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в містобудівну діяльність реорганізованого Підприємства;

- досягнення Сторонами найефективнішого використання реорганізованого  Підприємства та забезпечення містобудівної діяльності останнього відповідно до умов цього Договору, уклали цей Договір про наступне:

Стаття 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором, Сторона 1 здійснює реорганізацію Підприємства, зазначеного у п. 1.3. цього Договору, шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю (надалі — Товариство), а Сторона 2, на умовах та в порядку зазначених у статті 2 цього Договору, стає співзасновником Товариства, до якого як до правонаступника реорганізованого Підприємства перейдуть визначені Стороною 1 майно, права та обов’язки реорганізованого Підприємства.

1.2. Новостворене Товариство та Сторона 2, на підставі та на умовах договорів, укладених між останніми в межах цього Договору, здійснюватимуть інвестиційну діяльність відповідно до Закону України „Про інвестиційну діяльність”, на засадах повного фінансування Стороною 2 будівництва будинків і споруд (надалі – Об’єкти містобудування), які визначатимуться Стороною 2 додатково.

1.3. За цим Договором, Сторона 1 здійснює перетворення Колективного підприємства «__________________» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________________).

1.4. Сторона 2 здійснюватиме інвестиційну діяльність по будівництву Об’єктів містобудування по вул. ______________ в м. Києві та по вул. ___________ в м. Києві на умовах надання Товариством під будівництво Об’єктів містобудування земельних ділянок, зазначених у п. 1.5. цього Договору, та здійснення Стороною 2 100% (сто) відсотків фінансування проектних та будівельних робіт.

1.5. Будівництво Об’єктів містобудування здійснюватиметься на таких земельних ділянках (надалі — Земельні ділянки):

1.5.1. Земельна ділянка площею ______ кв. м. за адресою: м. Київ, вул. ___________, яка заінвентаризована за Підприємством, кадастровий номер якої ___________, її межі зазначаються у технічному звіті про встановлення зовнішніх меж землекористування 1995 р.;

1.5.2. Земельна ділянка площею _______ кв. м. за адресою: м. Київ, вул. _________, яка заінвентаризована за Підприємством, кадастровий номер якої ________, її межі зазначаються у технічному звіті про встановлення зовнішніх меж землекористування.

1.6. Земельні ділянки, зазначені у п. 1.5. цього Договору, новостворене Товариство отримає у користування під забудову на весь час будівництва Об’єктів містобудування на підставі договорів оренди цих Земельних ділянок (надалі — Договори оренди), які будуть укладені Товариством із Київською міською радою.

1.7. Сторона 1 здійснює реорганізацію Підприємства, шляхом його перетворення у Товариство, сприяє отриманню Товариством права користування Земельними ділянками з метою отримання Товариством рішення Київської міської ради про надання Земельних ділянок Товариству у користування для будівництва Об’єктів містобудування із необхідним цільовим призначенням та цільовим функціональним використанням, яке буде дозволом Товариству на будівництво Об’єктів містобудування, що надасть останньому всіх прав замовника будівництва Об’єктів містобудування.

1.8. Сторона 1, прийнявши рішення про припинення Підприємства шляхом його перетворення у Товариство та про утворення Товариства шляхом перетворення, а в подальшому, рішення про відступлення частки в статутному капіталі новоствореного Товариства Стороні 2 на умовах та в порядку статті 2 Цього Договору, взамін отримує майнові права на частину збудованих Об’єктів містобудування, відповідно до умов п. 2.4. цього Договору.

1.9. За цим Договором, Сторона 2 здійснюватиме на договірній основі із Товариством містобудівну діяльність на засадах:

1.9.1. фінансування Стороною 2 всіх необхідних робіт по проектуванню Об’єктів містобудування, погодженню дозволів, проектно-кошторисної і іншої документації, будівництву і здачі збудованих Об’єктів містобудування в експлуатацію; та

1.9.2. забезпечення Стороною 2 належного проведення всіх робіт пов’язаних із проектуванням об’єктів містобудування, погодженням дозволів, проектно-кошторисної і іншої документації, здачі збудованих Об’єктів містобудування в експлуатацію; та

1.9.3. передання Товариством Стороні 2 функцій замовника будівництва Об’єкта, для отримання Стороною 2 в установленому порядку на власне ім’я вихідних даних на проектування, укладення останнім із проектувальною організацією договору на розробку проектно-кошторисної та робочої документації Об’єктів містобудування, та укладення Стороною 2 із підрядними організаціями договорів про підряд на капітальне будівництво Об’єктів містобудування, за якими Сторона 2 виконуватиме обов’язки замовника будівництва і забезпечуватиме контроль будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних і інших робіт по будівництву та здачі Об’єктів містобудування в експлуатацію.

Стаття 2.

ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ СТОРІН

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”