ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

відчуження корпоративних прав

м. Київ                                                                                                         «___»  ______ 2 року

Ми:

Громадянин України ____________________, що мешкає за адресою: _________________________________, паспорт ______________, виданий _________________________________ «____»___________ р., ідентифікаційний номер ______________________ – поіменований надалі Сторона 1, з однієї сторони,

і

Громадянин України _______________________, що мешкає за адресою: _____________________________, паспорт __________, виданий _______________________________ «___»___________________ року, ідентифікаційний номер ________________ – поіменований надалі Сторона 2, з іншої сторони, які при спільному згадуванні іменуються Сторони, а окремо сторона,

діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину) у відповідності до ст. 635 Цивільного кодексу України уклали цей Договір про нижчевикладене:

1. Сторони протягом 4 (чотирьох) років з моменту укладання цього договору зобов’язуються укласти договір купівлі – продажу частки в статутному капіталі товариства (в подальшому – Основний договір), за яким Сторона 1 продає, а Сторона 2 купує частку в статутному капіталі товариства на умовах, визначених цим Договором.

2. Умови Основного договору:

2.1. Продавець продає Покупцю частку в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «________________» (далі за текстом – Товариство), а Покупець приймає та оплачує зазначену частку.

2.2. Відомості про Товариство

2.2.1. Фірмове найменування: «__________________________».

2.2.2. Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю.

2.2.3. Зареєстровано: ________________районною у місті Києві державною адміністрацією _________________ року, номер запису про державну реєстрацію – _______________.

2.2.4. Ідентифікаційний код ______________.

2.2.5. Місцезнаходження: _____________________.

2.2.6. Розмір статутного капіталу Товариства: _________________ (___________________) гривень.

2.3. Відомості про частку Сторони 1:

2.3.1. Розмір внеску: ________________________________________.

2.3.2. Розмір частки у статутному капіталі Товариства на момент укладення Основного договору складає: _________ відсотків.

2.3.3. Розмір внеску, що передається за Основним договором: _____________________________________.

2.3.4. Розмір частки у статутному капіталі Товариства, що передається за Основним договором: _________ відсотків.

2.4. Порядок оформлення відступлення частки:

2.4.1. Реєстрація змін, пов’язаних з відступленням Сторони 1 своєї частки Стороні 2 (реєстрація нової редакції статуту Товариства та внесення відповідних відомостей у Єдиний державний реєстр) здійснюється Стороною 2 самостійно.

2.4.2. Право власності на частку переходить до Сторони 2 з моменту державної реєстрації відповідних змін у складі учасників Товариства у Єдиному державному реєстрі.

2.4. Ціна Основного договору та порядок розрахунків.

2.4.1. За уступку частки Сторона 2 зобов’язується сплатити Стороні 1 __________ (____________________) гривень (далі – Вартість частки).

2.4.2. Вартість частки повинна бути сплачена Стороною 2 Стороні 1 в момент укладання Основного договору в повному обсязі.

3. Сторони 1 зобов’язується підготувати всі, необхідні для укладання Основного договору документи на момент його укладання.

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”