ДОГОВІР

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТИНИ КВАРТИРИ

 м. Київ,                                                                                  “____”________________2014

Ми:_____________________________, що мешкаю ____________________________________- пойменована надалі ПРОДАВЕЦЬ, з однієї сторони,

і ___________________________, що мешкаю ____________________________________ – пойменована надалі – ПОКУПЕЦЬ, з другої сторони, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину) уклали цей договір про нижчевикладене:

1. За цим договором _________________________________________ продала, а _____________________________ купила частину квартири № _____ (______________________) в будинку № _____ (_______________) по вулиці _____________________________________ в м. Києві.

Вказана квартира складається з ___________________________житлових кімнат, загальною площею ____________________ кв. м, в тому числі жилою _______________ кв. м. та належить на праві власності __________________________ та __________________________________ в рівних частинах.

Частина квартири, що відчужується, належить Продавцю на підставі договору купівлі-продажу квартири від „____”_________________________ року, посвідченого державним нотаріусом Першої Київської нотаріальної контори __________________________, зареєстрованому у реєстрі за № _________________, та зареєстрованого Київським міським бюро технічної інвентаризації „____”_____________ року, в реєстровій книзі № ______________ за реєстровим № __________ та складає ½ частини квартири.

 2. Продавець стверджує, що на момент укладання цього договору, вказана вище частина квартири під забороною чи арештом, в податковій заставі не перебуває,  щодо неї не ведуться судові спори, вона не заставлена, відносно неї не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, як юридична адреса вона не використовується. Треті особи не мають прав на частину квартири.

3. Частина квартири, яка відчужується, оглянута Покупцем. Недоліки, які перешкоджають використанню квартири за цільовим  призначенням,  на момент огляду  не  виявлено. Претензій   до   Продавця   щодо   якісних   характеристик   квартири,   яка   відчужується, Покупець не має.

 4. Продаж цей вчинено за домовленістю сторін за ________________________ грн., які сплачуються наступним чином:

                 4.1. перший платіж - ________________________ грн., Продавець отримав до підписання цього Договору;

           4.2. другий платіж - ______________________ грн. сплачується Покупцем до „___” _________________ року.

Сторони підтверджують факт часткового розрахунку за продану квартиру на момент укладання цього Договору.

 5. Балансова вартість квартири становить ________________________ гривень 00 копійок.

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”