ДОГОВІР

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕЖИТЛОВОГО ВБУДОВАНОГО ПРИМІЩЕННЯ

Місто Київ,                                                                                        “_____” _________2014

Ми:

ТОВ________________________, що знаходиться в м. ___________ в особі Директора __________________, що мешкає в м. Києві, пр._________________, який діє на підставі  Статуту, зареєстрованого ____________державною адміністрацією №______, Свідоцтво про державну переєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи видане __________районною держадміністрацією м. Києва _____за № ____), пойменоване надалі ПРОДАВЕЦЬ, з однієї сторони,і

_________________, що мешкаю в м. Києві, вул. _____________ – пойменована надалі – ПОКУПЕЦЬ, з другої сторони, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину) уклали цей договір про нижчевикладене:

 1. За цим договором ТОВ_________ продало, а _______________ купила нежитлове вбудоване приміщення (___________) розташоване ________  яке знаходиться в будинку № ___ вулиці ______ в м. Києві (надалі – нежитлове приміщення).

Вказане нежитлове приміщення складається з ___________________________ ____________________, загальною площею ____ кв. м, та належить на праві власності Продавцю на підставі договору купівлі-продажу _____________ від „____”__________________ року, посвідченого державним нотаріусом _________________, зареєстрованому у реєстрі за № _______, та зареєстрованого Київським міським бюро технічної інвентаризації „____”_______ року, в реєстровій книзі № _____за реєстровим № ____ .

 2. Продавець стверджує, що на момент укладання цього договору, вказане вище нежитлове приміщення під забороною чи арештом, в податковій заставі не перебуває,  щодо нього не ведуться судові спори, воно не заставлено, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, як юридична адреса вона не використовується. Треті особи не мають прав на нежитлове приміщення.

3. Нежитлове приміщення, яке відчужується, оглянуте Покупцем. Недоліки, які перешкоджають використанню нежитлового приміщення за цільовим  призначенням,  на момент огляду  не  виявлено. Претензій   до   Продавця   щодо   якісних   характеристик   нежитлового приміщення,   яке   відчужується, Покупець не має.

4. Продаж цей вчинено за домовленістю сторін за ________ (_______) гривень.

 Сторони підтверджують факт повного розрахунку за продане нежитлове приміщення на момент укладання цього Договору, в тому числі отримання Продавцем авансу у розмірі ________(________) гривень відповідно до Угоди про аванс, укладеної між сторонами 24 лютого 2004 року та посвідченої державним нотаріусом ____________. та зареєстрованої у реєстрі за №_____.

5. Балансова вартість нежитлового приміщення становить  ___________ гривень 00 коп.

 ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”