Договір

купівлі-продажу земельної ділянки

Місто Київ,                                                                         ____ __________ 2014 р.

 Ми, що нижче підписалися: _____________ _________ ______________ (ідентифікаційний номер _______________), що мешкає в м. Києві по вул .__________,________, кв. ________, надалі – «Продавець» та юридична особа за законодавством України, ТОВ___________ в особі Директора __________ _______________ ________, який діє на підставі Статуту, надалі – «Покупець», разом надалі – «Сторони», уклали цей договір  про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.         За цим договором ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати майно – земельну ділянку під №________ (___________) по вулиці _______________ у _______________ районі м. Києва,  площею _______________ (______)гектара., кадастровий № _______ у власність Покупцю, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти вищезазначене майно та сплатити за нього обумовлену цим Договором грошову суму.

1.2.         Вказана земельна ділянка належить Продавцю на підставі Державного акту на право приватної власності на землю серії __________ №_____________, виданого Київським міським управлінням земельних ресурсів ____ ___________ 2001 року.

1.3.         Цільове призначення ділянки – _______________________________.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. ОБТЯЖЕННЯ МАЙНА

2.1. Продавець гарантує, що земельна ділянка, яка є предметом цього договору, вільна від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про яких в момент складення цього Договору Продавець чи Покупець не могли не знати, не знаходиться під забороною (арештом) і судових справ щодо неї немає, на вказане вище майно не поширюються права третіх осіб (в тому числі за договорами найму (оренди) чи шлюбним договором, інші речові права та інше).

2.2. Права, обов’язки і відповідальність сторін, що не передбачені в цьому договорі, визначаються відповідно до законодавства України.

2.3. Згідно зі ст.111 Земельного кодексу України на вказану земельну ділянку обмеження (обтяження) не зареєстровані.

2.5. Покупець зобов’язується не порушувати права власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, дотримуватися правил добросусідства.

                   3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1 Продаж земельної ділянки за домовленістю сторін вчиняється за _______________ (____________) гривень 00 коп., які Покупець сплачує Продавцю протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати нотаріального посвідчення цього Договору.

 ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”