ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

купівлі-продажу квартири

Місто Київ,                                                                            “___” ____________2014 року.

            Ми, що нижче підписалися:

_________________ ____________________ ___________________, що мешкаю: ______________________________, далі – “ПЕРША СТОРОНА” (продавець) з однієї сторони та

____________ _________ _______________, що мешкаю: ____________________________________________________, з іншої сторони, далі – “ДРУГА СТОРОНА” (покупець),

що надалі разом іменуватимуться також  як “СТОРОНИ”,  уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.        Укладення в майбутньому договору купівлі-продажу квартири  № ______ (___________________) в будинку № ______ (________) по вулиці _______________________ в м. _______(далі – “ОСНОВНИЙ ДОГОВІР”).

1.2.        Зазначена у п. 1.1. квартира складається з двох кімнат, жилою площею 30, 20 кв. м., загальною площею 55, 60 кв. м, та належить на праві приватної власності __________________ ________ _________________ (далі – “КВАРТИРА”).

 1.3. КВАРТИРА належить ПЕРШІЙ СТОРОНІ (продавцеві) на підставі Свідоцтва про право власності, виданого Головним управлінням житлового забезпечення (Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)) _____ ___________ 200____ року,  зареєстрованого Київським міським бюро технічної інвентаризації ______ ____________ 200____ р. в реєстровій книзі № ________________________ за реєстровим № ____________.

 1.4. ПЕРША СТОРОНА (продавець) стверджує, що на момент укладання цього Договору, КВАРТИРА під забороною чи арештом, в податковій заставі не перебуває,  щодо неї не ведуться судові спори, вона не заставлена, відносно неї не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, як юридична адреса вона не використовується. Треті особи не мають прав на квартиру.

2. УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. СТОРОНИ домовились укласти та нотаріально посвідчити ОСНОВНИЙ ДОГОВІР не пізніше “____”________ 2014 р. за ціну _________ грн. (___________________________ ___________ _________ гривень).

Ця сума за курсом Національного банку України на день укладення цього Договору еквівалентна _______ дол. США (___________________доларів США).

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”