ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

про купівлю-продаж земельної ділянки для ведення садівництва

м. Київ                                                                                 ______   ___________ року

Ми:

Громадянин України __________________, що мешкаю в Київській області, м. ______, вул. _____, буд. ________, кв. ________, поіменований надалі Сторона 1, з однієї сторони, і

Громадянин України _____________________, що мешкаю в м. Київ, вул. ___________, буд. ____, кв. ____, поіменований надалі Сторона 2, з іншої сторони, які при спільному згадуванні іменуються Сторони, а окремо сторона,

діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину) у відповідності до ст. 635 Цивільного кодексу України уклали цей договір про нижчевикладене:

1. Сторони протягом одного місяця з моменту укладання цього договору, а саме до ________ 2____ року зобов’язуються укласти договір купівлі – продажу земельної ділянки (в подальшому – ОСНОВНИЙ ДОГОВІР), за яким Сторона 1 продає, а Сторона 2 купує земельну ділянку на умовах, визначених цим Договором.

2. Характеристика земельної ділянки, що буде відчужена Стороною 1 Стороні 2:

2.1. Площа 0, 24 (нуль цілих двадцять чотири сотих) га;

2.2. Місце розташування – Київська область, Обухівський район, _________________ сільська рада, СТ “___________”;

2.2. Кадастровий номер земельної ділянки – ___________________;

2.3. Цільове призначення – для ведення садівництва;

2.4. Земельна ділянка належить Стороні 1 на праві приватної власності на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку, серія ________ № ___________________, зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № _____________ ____ ____________ 2006 року.

3. Сторона 1 стверджує, що на момент укладання цього договору, вказана вище земельна ділянка під забороною чи арештом, в податковій заставі не перебуває,  щодо неї не ведуться судові спори, вона не заставлена, відносно неї не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, відносно неї не встановлено земельних сервітутів та будь-яких інших обмежень та/або обтяжень. Треті особи не мають прав на земельну ділянку.

4. Сторона 1 зобов’язується на момент укладання ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ підготувати всі, необхідні для укладання ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ документи (оригінали документів), а саме:

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”