ДОГОВІР №____

про право забудови земельної ділянки (суперфіцій) з подальшим її викупом

м. Київ                                                                                             “___ ” __________ 2014 р.

Юридична особа за законодавством України, Товариство з обмеженою відповідальністю “_____________________”, яке відповідно до положень Закону України Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994р. №334/94-ВР з наступними змінами та доповненнями, є платником податку на загальних умовах (надалі — “Замовник будівництва”), в особі Директора _________________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Громадянин України, _______________________(паспорт: серія ____, номер ____, виданий ________________ (надалі — “Власник земельної ділянки”), з іншої сторони, які при спільному згадуванні іменуються — “Сторонами”, а окремо — “Сторона”, виконуючи вимоги ст. 151 Земельного кодексу України 2001 р., на підставі ст. 395 та 413 Цивільного кодексу України 2003 р., уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором, Власник земельної ділянки, зазначеної у п. 1.3. цього Договору, надає право забудови останньої (суперфіцій) Замовнику будівництва, а Замовник будівництва забезпечує виконання, отриманого за цим Договором права забудови зазначеної земельної ділянки, шляхом:

1.1.1. виконання Замовником будівництва всього обсягу перед проектних, проектно-вишукувальних та інших робіт, необхідних для початку виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи погодження і експертизу проектно-кошторисної документації та отримання всіх необхідних дозволів та погоджень від державних органів, які виконуються на підставі п. 2.1. цього Договору, виконання яких починається з моменту укладення цього Договору;

1.1.2. виконання Замовником будівництва всього обсягу будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по будівництву об’єкта, включаючи прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкта, які виконуються на підставі п. 2.2. цього Договору.

1.2. За цим Договором, на умовах та в порядку виконання останнього Сторонами, Власник земельної ділянки зобов’язується в майбутньому, у термін, зазначений у п. 3.2. цього Договору, продати, обміняти або іншим оплатним способом відчужити на користь Замовника будівництва земельну ділянку, зазначену у п. 1.3. цього Договору, а Замовник будівництва зобов’язується на умовах цього Договору в майбутньому, у термін, зазначений у п. 3.3. останнього, придбати, обміняти або іншим оплатним способом набути у Власника зазначену земельну ділянку за ціною, що зазначається у п. 3.3. цього Договору.

1.3. Право забудови земельної ділянки (суперфіцій), яке за цим Договором надається Замовнику будівництва, є речовим правом на земельну ділянку, яка належить на праві власності Власнику земельної ділянки та яка в майбутньому буде продана, обміняна або іншим оплатним способом відчужена Власником земельної ділянки на користь Замовника будівництва, цільовим призначенням якої є _______________________, площа якої складає ___ (га/кв.м.), яка розташована за адресою: вул. _____________, м. ____________, __________ р-н., __________ обл., право власності на яку засвідчується державним актом серія ____, № ______, виданим “___ ” __________ _______ року та зареєстрованим “___ ” __________ _____ року (надалі — Земельна ділянка).

1.4. Цей Договір має характер попереднього договору щодо угоди, яка укладатиметься у майбутньому по продажу, обміну або відчуженню іншим оплатним способом на користь Замовника будівництва Земельної ділянки, укладення якої передбачається п. 1.2. цього Договору.

2. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

2.1. З дати набрання чинності цим Договором, Замовник будівництва, у відповідності до вимог Правил забудови м. Києва, затверджених Рішенням Київської міської ради № 11/2587 від 27.01.2005 р., отримує право на здійснення організації та забезпечення виконання:

2.1.1. всього комплексу передпроектних робіт;

2.1.2. робіт по розробці передпроектних пропозицій, містобудівного обґрунтування архітектурно-містобудівних вирішень щодо забудови території Земельної ділянки з урахуванням інформації про її правовий статус, допустимі види забудови та іншого її використання;

2.1.3. робіт по отриманню архітектурно-планувального завдання та технічних умов на проектування об’єкта;

2.1.4. робіт по розробці, погодженню та затвердженню проектно-кошторисної документації;

2.1.5. робіт по отриманню дозволу на виконання будівельних робіт, ордерів на виконання земельних робіт та на порушення благоустрою міста, а також всіх інших дозволів та погоджень, які відповідно до чинного законодавства є необхідними для виконання будівельних робіт по будівництву об’єкта містобудування на території Земельної ділянки.

2.2. Після отримання дозволу на виконання будівельних робіт, Замовник будівництва, у відповідності до вимог Правил забудови м. Києва, затверджених Рішенням Київської міської ради № 11/2587 від 27.01.2005 р., отримує право на здійснення організації та забезпечення виконання:

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”