ДОГОВІР

про виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності

м. Київ                                                                                   “____”__________20_____р.

Ми, що нижче підписалися:

___________________________________________, яка у подальшому іменується Сторона 1, _____________________ ________________________ ________________________, який у подальшому іменується Сторона 2, з одного боку, та

______________________ ___________________________ ____________________________, яка у подальшому іменується Сторона 3, _____________ ________________ __________________________, який у подальшому іменується Сторона 4, ________________ ___________________ _________________________, який у подальшому іменується Сторона 5, ____________________ _________________ _______________________, який у подальшому іменується Сторона 6, ЗАТ “________________________” в особі_____________, який діє на підставі ______________, яке у подальшому іменується Сторона 7, які спільно іменуються – Сторонами, на підставі статті 364 Цивільного кодексу України 2003 р., уклали цей Договір про наступне:

Стаття 1.

Предмет Договору

1.1. За цим  Договором, Сторони домовилися про виділ Стороні 1 і Стороні 2 у натурі часток зазначених у п. 2.3. цього Договору, із майна зазначеного у п. 2.1. цього Договору, що є у спільній частковій власності Сторін, відповідно до часток зазначених у п. 2.2. цього Договору.

1.2. Частка у праві власності на Спільне майно, зазначена у підпункті 2.1.1. цього Договору, належить Стороні 1 на підставі Договору купівлі-продажу одинадцять сотих частини нежитлового будинку – добудови (розширення), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу _____, за реєстровим номером ____ від _____ р., що підтверджується довідкою-характеристикою від _____ р. № ______, виданою КП Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна.

1.3. Частка у праві власності на Спільне майно, зазначена у підпункті 2.1.2. цього Договору, належить Стороні 2 на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого Київською державною нотаріальною конторою № 2 за реєстровим номером ____ від _____ р., що підтверджується довідкою-характеристикою від _____ р. №_____, виданою КП Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна.

1.4. Ринкова вартість окремо визначеного приміщення відповідно до довідки-характеристики, зазначеної у п. 1.3. цього договору, з якого складаються частки Сторони 1 і Сторони 2, зазначених у п. 2.3. цього Договору, складає _____ (______) грн.

1.5. Зазначення щодо технічної можливості виділення в натурі Стороні 1 і Стороні 2 окремо визначеного приміщення, з якого складаються частки Сторони 1 і Сторони 2, зазначених у п. 2.3. цього Договору, міститься у висновку КНДІСЕ від ____.____.________ р.

Стаття 2.

Майно, що є у спільній частковій власності Сторін та частка, що виділяється в натурі

2.1. У спільній частковій власності Сторін перебуває нерухоме майно (надалі — Спільне майно), а саме:

2.1.1. Нежитловий будинок, за адресою м. Київ, вул. ________, загальною площею ______ кв.м.

2.2. Спільне майно належить Сторонам на праві спільної часткової власності із  визначенням  часток кожного з них у праві власності на це Спільне майно у такому співвідношенні:

2.2.1. Стороні 1 належить 11/200 частка у праві власності на Спільне майно;

2.2.2. Стороні 2 належить 11/200 частка у праві власності на Спільне майно;

2.2.3. Стороні 3 належить 20/100 частка у праві власності на Спільне майно;

2.2.4. Стороні 4 належить 21/100 частка у праві власності на Спільне майно;

2.2.5. Стороні 5 належить 42/100 частка у праві власності на Спільне майно;

2.2.6. Стороні 6 належить 25/1000 частка у праві власності на Спільне майно;

2.2.7. Стороні 6 належить 35/1000 частка у праві власності на Спільне майно.

2.3. За цим Договором, Стороні 1 і Стороні 2 виділяється  у натурі відповідно до належних їм часток, зазначених у підпунктах 2.2.1. та 2.2.2. цього Договору, окремо визначене приміщення, а саме нежиле приміщення № 6 літер В, яке знаходиться на шостому поверсі будинку за адресою м. Київ вул. __________, загальною площею _____ кв. м., зазначеною у довідці-характеристиці, яке відповідно до технічного паспорту складається із: кабінету пл. 19,5 кв .м, кабінету пл. 12,4 кв.м., кабінету пл. 19, 5 кв.м., кабінету пл. 9,9 кв.м., кабінету пл. 10,4 кв.м., коридору пл.. 31,6 кв.м., вбиральні пл. 1,5 кв.м., вмивальника пл. 1,9 кв.м., душа пл. 1,3 кв.м..

    ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”